آبان نیرو/درباره ما/معرفی شرکت

معرفی شرکت

گروه کابل حرارتی آبان

طراحی و مهندسی تامین تجهیزات و اجرای پروژه های هیت تریسینگ و ضد انفجار

 گروه کابل حرارتی آبان متشکل از مهندسین با تجربه به صورت تخصصی در زمینه طراحی پروژه، تولید و تامین تجهیزات مرتبط با سیستم هیت تریسینگ فعالیت مینماید.

گروه حرارتی آبان با توجه به تجربیات ارزشمند کارشناسان و مهندسین آماده همکاری در بخش صنعتی و خانگی در خصوص پروژه های هیت تریسینگ (heat trace) میباشد.