گروه کابل حرارتی آبان

دانلود کاتالوگ

 شرکت AHTG متشکل از مهندسین با تجربه به صورت تخصصی در زمینه طراحی پروژه، مهندسی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های هیت تریسینگ و ضد انفجار میباشد.

 

 

شرکت AHTG آماده همکاری در پروژه های صنعتی و ساختمانی سیستم هیت تریسینگ میباشد.

پروژه های انجام شده

پروژه سونگون

پروژه سونگون

طراحی خطوط هیت تریس سونگون

طراحی خطوط هیت تریس سونگون

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

ذوب آهن پاسارگارد

ذوب آهن پاسارگارد

ذوب آهن پاسارگارد

ذوب آهن پاسارگارد

پروژه ساختمانی

پروژه ساختمانی

پروژه صنعتی با استفاده از تجهیزات ساخت ایران

پروژه صنعتی با استفاده از تجهیزات ساخت ایران

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

پروژه شیوا

پروژه شیوا

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

سیستم هیت تریسینگ

سیستم هیت تریسینگ

Aban heat trace group

Aban heat trace group

HEAT TRACE SYSTEM

HEAT TRACE SYSTEM

هیت تریس مخزن

هیت تریس مخزن

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

هیت تریس گاتر

هیت تریس گاتر

هیت تریس لوله

هیت تریس لوله

ایمنی کار

دارای کنترل کیفیت

دارای گواهینامه

سازگار با محیط زیست

گواهینامه ها

Loading