گروه کابل حرارتی آبان

دانلود کاتالوگ

طراحی و مهندسی تامین تجهیزات و اجرای پروژه های هیت تریسینگ و ضد انفجار

 گروه کابل حرارتی آبان متشکل از مهندسین با تجربه به صورت تخصصی در زمینه طراحی پروژه، تولید و تامین تجهیزات مرتبط با سیستم هیت تریسینگ فعالیت مینماید.

 
 
  
گروه حرارتی آبان با توجه به تجربیات ارزشمند کارشناسان و مهندسین خود آماده همکاری در بخش صنعتی و خانگی  پروژه های هیت تریسینگ میباشد.

پروژه های انجام شده

پروژه سونگون

پروژه سونگون

طراحی خطوط هیت تریس سونگون

طراحی خطوط هیت تریس سونگون

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

ذوب پاسارگارد

ذوب پاسارگارد

ذوب پاسارگارد

ذوب پاسارگارد

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

جانکشن باکس

جانکشن باکس

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

پروژه شیوا

پروژه شیوا

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

Aban heat trace group

Aban heat trace group

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

ایمنی کار

دارای کنترل کیفیت

دارای گواهینامه

سازگار با محیط زیست

گواهینامه ها

Loading