گروه کابل حرارتی آبان

دانلود کاتالوگ

 شرکت AHTG متشکل از مهندسین با تجربه به صورت تخصصی در زمینه طراحی پروژه، مهندسی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های هیت تریسینگ و ضد انفجار میباشد.  

شرکت AHTG آماده همکاری در پروژه های صنعتی و ساختمانی سیستم هیت تریسینگ میباشد.

 ahtg

پروژه های انجام شده

HENKEL GROUP

HENKEL GROUP

پروژه نفتی

پروژه نفتی

ذوب آهن پاسارگارد

ذوب آهن پاسارگارد

ذوب آهن پاسارگارد

ذوب آهن پاسارگارد

طراحی خطوط هیت تریس سونگون

طراحی خطوط هیت تریس سونگون

پروژه سونگون

پروژه سونگون

هیت تریس مخزن

هیت تریس مخزن

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

هیت تریس گاتر

هیت تریس گاتر

هیت تریس لوله

هیت تریس لوله

سیستم هیت تریسینگ

سیستم هیت تریسینگ

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

Aban heat trace group

Aban heat trace group

HEAT TRACE SYSTEM

HEAT TRACE SYSTEM

پروژه صنعتی با استفاده از تجهیزات ساخت ایران

پروژه صنعتی با استفاده از تجهیزات ساخت ایران

پروژه شیوا

پروژه شیوا

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

گروه کابل حرارتی آبان

پروژه ساختمانی

پروژه ساختمانی

ایمنی کار

دارای کنترل کیفیت

دارای گواهینامه

سازگار با محیط زیست

گواهینامه ها

Loading