تجهیزات کمکی

new Resin type end seal
A.N.E

A.N.E 201E-03 N

جهت ته بندی کابل
Power connector
A.N.E

A.N.E 804N

یک سمت ورودی کابل حرارتی و سمت دیگر کابل برق
Splice connection kit
A.N.E

A.N.E 803N

وروردی از دو جهت کابل حرارتی برای اتصال
براکت نصب روی لوله
A.N.E

A.N.E 1313-20

براکت برای نصب انواع جانکشن باکس یا ترموستات بر روی لوله میباشد
ترموستات ضد انفجار
A.N.E

A.N.E 1000Ex

Ex-Capillary thermostat
DIGIT RACE ADJUSTABLE CAPILLARY THERMOSTAT
chromalox

0-300 EX THERMOSTAT

ترموستات خط قابل تنظیم جهت محیط های ضد انفجار
فویل الومنیومی
A.N.E

A.N.E 50.30

افزایش یکنواختی دما خروجی کابل حرارتی بر روی لوله ها
power connection kit for heat-trace type: elpk-E
chromalox

ELK-E-012

قابل نصب روی لوله با گواهی ضد انفجاری جهت تغذیه کابل HEAT TRACE
چسب آلومینیومی
A.N.E

A.N.E 21-50 * A.N.E 21-48

high temperature چسب فایبر گلاس
A.N.E

A.N.E 23-10* A.N.E 23-20

چسب فایبرگلاس با الیاف شیشه برای فیکس کابل حرارتی بر روی لوله میباشد.
براکت نصب روی لوله
A.N.E

A.N.E 1616-10

براکت برای نصب انواع جانکشن باکس یا ترموستات بر روی لوله میباشد
براکت نصب روی لوله
A.N.E

A.N.E 1032- 220

براکت برای نصب انواع جانکشن باکس یا ترموستات بر روی لوله میباشد
براکت نصب روی لوله
A.N.E

A.N.E 820-110

براکت برای نصب انواع جانکشن باکس یا ترموستات بر روی لوله میباشد
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »