تقسیم بندی کابل های حرارتی

تقسیم بندی کابل های حرارتی
یک سیستم هیت تریس مجموعه ای از کابل های حرارتی و تجهیزات کمکی و کنترل می باشد که بر روی لوله ها، مخازن و سایر محل های مورد نیاز نصب میگردد. این کابل ها از یک عنصر مقاومتی تشکیل شده که با عبور برق از آن گرم می شوند. شما می توانید با انتخاب نوع مناسب کابل میزان تولید گرما را از طریق تغییر وات و جنس متریال برای انطباق با نیازهای خاص کنترل کنید. کابل های حرارتی به عنوان رکن اصلی یک سیستم هیت تریس به گروه های زیر تقسیم می شوند:

تقسیم بندی کابل های حرارتی:

یک سیستم هیت تریس مجموعه ای از کابل های حرارتی و تجهیزات کمکی و کنترل می باشد که بر روی لوله ها، مخازن  و سایر محل های مورد نیاز نصب میگردد. این کابل ها از یک عنصر مقاومتی تشکیل شده که با عبور برق از آن گرم می شوند. شما می توانید با انتخاب نوع مناسب کابل میزان تولید گرما را از طریق تغییر وات و جنس متریال برای انطباق با نیازهای خاص کنترل کنید. کابل های حرارتی به عنوان رکن اصلی یک سیستم هیت تریس به گروه های زیر تقسیم می شوند:

 

1.      کابل های توان ثابت

 a.      کابل های توان ثابت معمولی

 b.      کابل های توان ثابت خود محدود کننده

 c.       کابلهای MI یا عایق معدنی  

2.      کابل های خود تنظیم

            a.      کابل های خود تنظیم با دمای پایین

b.      کابل های خود تنظیم با دمای توسط

c.      کابل های خود تنظیم با دمای بالا

۱۹۳
کلیدواژه (keyword): heating cable,self regulation,self heating cable,heat,self cable,heating cable
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.