برای طراحی اولیه سیستم هیت تریسینگ به چه پارامترهایی نیاز داریم؟

برای طراحی اولیه سیستم هیت تریسینگ به چه پارامترهایی نیاز داریم؟
 دمای نگهداری لوله (Pipe maintain temperature)  حداقل دمای محیط (Minimum ambient temperature)  ضخامت و نوع عایق (Insulation thickness and type)

برای طراحی سیستم هیت تریسینگ به چه پارامترهایی نیاز داریم؟

ü      دمای نگهداری لوله (Pipe maintain temperature)

ü      حداقل دمای محیط (Minimum ambient temperature)

ü      ضخامت و نوع عایق (Insulation thickness and type)

ü      قطر، طول لوله و نحوه قرارگیری لوله: عمودی، افقی، مایل (Pipe diameter, length, and routing (vertical, horizontal, oblique))

ü      نوع لوله

v     غیر فلزی

v     فلز

ü      اجزای لوله کشی مانند پمپ ها، صافی ها، فلنج ها، شیرها و تکیه گاه های لوله(pumps, strainers, flanges, valves, and pipe supports)

ü      نوع سیستم جریان و دبی خط

ü      سرعت باد

ü      مشخصات منبع تغذیه الکتریکی

ü      نوع کنترل

ü      طبقه بندی منطقه (Area classification)

۳۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.